Liespijn en buikwandpijn 2018-07-18T10:46:47+00:00

Multidisciplinaire zorg voor lies- en buikwandpijn

Bent u benieuwd wat het expertcentrum voor chronische lies- en buikwandpijn voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

Meer informatie

Expertcentrum voor lies- en buikwandpijn

Het Expertcentrum voor chronische lies- en buikwandpijn richt zich op mensen van 16 jaar en ouder die langdurige klachten van de lies en/of buikwand hebben. U heeft mogelijk al verschillende onderzoeken ondergaan en bent door diverse specialisten gezien, tot op heden zonder het gewenste effect.

Ons centrum is gespecialiseerd in chronische pijnklachten van de lies en buikwand. We schrijven nadrukkelijk buikwandpijn omdat hiermee bedoeld wordt dat de pijn daadwerkelijk in de buikwand gelokaliseerd is en niet in de buikholte of de inwendige organen. Bij buikwandpijn is meestal geen sprake van begeleidende klachten als misselijkheid, overgeven, diarree, koorts, gewichtsverlies of pijn die afhankelijk is van wat u eet.

Als u klachten heeft die duidelijk samenhangen met bijvoorbeeld een spastische darm dan bent u hier mogelijk niet op het goede adres. Toch krijgen mensen soms een etiket “spastische darm” opgeplakt terwijl er in feite een buikwandprobleem bestaat. Het onderscheid is soms moeilijk maar door een ervaren team vaak wel te maken.

Expertcentrum voor lies- en buikwandpijn is onderdeel van Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof. Fysiotherapie, ergotherapie of oefentherapeutische behandelingen zullen via Fysio- en Manuele Therapie Van Hoof bij de zorgverzekering gedeclareerd worden indien uw (aanvullende) zorgverzekering daar ruimte toe heeft.

Herkent u zich in deze punten?

U bent 16 jaar of ouder
✓ U heeft langer dan 3 maanden pijn in de lies of buik
De pijn is vooral oppervlakkig gelokaliseerd
De pijn is constant of wisselend aanwezig
De mate van pijn is gerelateerd aan houding (vooral bij zitten en rechtop staan)
De pijn neemt toe wanneer de buikspieren worden aangespannen
De pijn is niet gerelateerd aan eten of stoelgang
Er zijn geen bevindingen van een ziekte in de buik zelf (geen afwijkingen bij laboratorium of beeldvormend onderzoek)
Er zijn geen klachten als braken, diarree, koorts, gewichtsverlies, veranderde stoelgang
U heeft pijn na een liesbreukoperatie
U heeft pijn na een eerdere operatie in de buik of aan de buikwand
U heeft liespijn door overbelasting of sport
U heeft tevens rugklachten
U zelf en andere zorgprofessionals kunnen uw pijn niet verklaren
U heeft behoefte aan een second opinion over uw pijnklachten

Zijn veel van deze opmerkingen bij u van toepassing? Dan kunnen wij u mogelijk helpen.

Het centrum is dusdanig opgezet en ingericht dat mensen vrijwel direct kunnen worden ingepland bij een team van professionals op één dag. Er bestaan korte lijnen tussen de samenwerkende zorgverleners. Onze deskundigheid proberen we te optimaliseren door middel van een multidisciplinaire aanpak en samenwerking met andere zorgverleners en door wetenschappelijk onderzoek.

Met een multidisciplinaire benadering worden alle aspecten beoordeeld en belemmerende factoren voor het herstel in kaart gebracht. Het resultaat is een heldere diagnose en een behandeladvies op maat. Hierdoor kan behandeling efficiënter en effectiever verlopen met een grotere kans op blijvend herstel.

Onze wens en uitdaging is om de oorzaak van uw pijnklachten te achterhalen en te behandelen. Dit is helaas niet altijd haalbaar. Vooral als de pijnklachten al erg lang bestaan en de oorzaak van de klachten in meerdere factoren ligt is het behalen van een volledig pijnvrije situatie lastig. Toch zijn er ook dan mogelijkheden om u te behandelen en te begeleiden om de klachten beter onder controle te krijgen.

Neem een kijkje in Therapiecentrum Valkenswaard: